1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Onderzoeker Buitenschoolse vormen van leren door mbo-leerlingen (0,7-0,8 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Onderzoeker Buitenschoolse vormen van leren door mbo-leerlingen (0,7-0,8 fte)

De vacature betreft een onderzoeksproject naar informele, buitenschoolse vormen van leren, in het bijzonder gaat het om projecten die bedoeld zijn voor de mbo-leerlingen die dreigen uit te vallen uit het mbo.
Dit project is ...

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
30 - 30 uur
Salarisindicatie:
€ 4757 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De vacature betreft een onderzoeksproject naar informele, buitenschoolse vormen van leren, in het bijzonder gaat het om projecten die bedoeld zijn voor de mbo-leerlingen die dreigen uit te vallen uit het mbo.
Dit project is onderdeel van een groter onderzoeksproject naar de ontwikkelingen van buitenschools leren in Nederland, in zowel primair, secundair voorgezet onderwijs, als ook het (middelbaar) beroepsonderwijs, waarin de RUG samenwerkt met de UvA en HvA. Het project maakt deel uit van de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda, thema Jeugd in opvoeding, onderwijs en ontwikkeling, gefinancierd door NWO: deelprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ en wordt uitgevoerd binnen de Basiseenheid Jeugdstudies van de afdeling PedOk.

Korte omschrijving van het onderzoeksproject:
Het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren vindt plaats binnen de school, maar ook daarbuiten. Buitenschools leren kan min of meer spontaan ontstaan in informele settings, maar kan ook meer gestructureerd plaatsvinden. In zulke gevallen vindt buitenschools leren intentioneel plaats binnen een georganiseerde setting (Onderwijsraad, 2003).
Er zijn aanwijzingen dat zowel vraag als aanbod van intentionele, georganiseerde vormen van buitenschools leren in Nederland toenemen (Inspectie van het Onderwijs, 2017). De opkomst van buitenschoolse leeractiviteiten en -settings impliceert een belangrijke verandering van het onderwijslandschap in Nederland: leren en ontwikkelen vindt in toenemende mate ook buiten school plaats.
Dit veranderende onderwijslandschap roept verschillende vragen op. Enerzijds hebben die vragen betrekking op het hoe en waarom van de opkomst van het buitenschools leren. Hoe zien verschillende vormen van georganiseerd buitenschools leren eruit, onder meer in termen van doelen, vormgeving en uitvoering? Welke factoren en motieven liggen ten grondslag aan de groei van verschillende vormen van buitenschools leren? En in hoeverre zijn deze gerelateerd aan ontwikkelingen in het onderwijs zelf, en/of aan ontwikkelingen binnen gezinnen en de samenleving in bredere zin?
Anderzijds zijn vragen te formuleren over de gevolgen van de groei voor de ontwikkeling van het onderwijslandschap zelf, en voor het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Welke effecten hebben vormen van buitenschools leren op de ontwikkeling van verschillende groepen leerlingen, zowel in termen van kwalificatie als socialisatie en persoonsvorming? Wat betekent de opkomst van buitenschools leren voor de kansen(on)gelijkheid in het onderwijs? Hoe ontwikkelt het onderwijslandschap zich nu buitenschools leren zich hierin een min of meer vaste positie lijkt te verwerven? En welke verbindingen tussen het regulier onderwijs en buitenschoolse aanbieders van leeractiviteiten dragen bij aan, of vormen juist een risico voor, de ontwikkelingskansen van leerlingen met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden?

Functie-eisen

- postdoc of promoverende onderzoeker met als disciplinaire achtergrond: (onderwijs)sociologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, psychologie, de (jeugd)sociologie
- kennis van motivatie(theorieën), schoolverlaten, transities in schoolloopbanen, effectiviteit van onderwijs, m.n. voor mbo-jongeren
- kennis van (en bij voorkeur ook ervaring met) het mbo en mbo-jongeren
- kennis van en ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden
- zelfstandig kunnen werken
- sociaal en communicatief vaardig
- een beperkte onderwijsbijdrage rond deze thema’s behoort eveneens tot de functie (bijdrage college, begeleiding bachelortheses).

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 2588,- (schaal 10 cao Nederlandse universiteiten) tot maximaal € 4757,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van twee jaar.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs, te sturen vóór 15.01.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.dr. M.C. Timmerman, 050-3636235 / 6500)
m.c.timmerman@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. De komende jaren wil de faculteit GMW zich profileren op de thema’s Sustainable Society en Healthy Ageing, waarbinnen jeugdvraagstukken rond onderwijs en opvoeding, zorg en gezondheid, een van de aandachtsgebieden vormen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
De afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten, met studieroutes Orthopedagogiek, Pedagogiek en Onderwijskunde. Centraal in onderwijs en onderzoek staat kennis over de ontwikkeling, het leren en de opvoeding, zowel van het jonge kind als dat van adolescenten en vroeg-volwassenen. Hierbij is zowel aandacht voor de ‘normale’, vanzelfsprekende ontwikkeling als voor problematische ontwikkeling waarvoor extra zorg voor jeugd wellicht nodig is. Ook is er zowel aandacht voor de individuele ontwikkeling als voor de invloed van de omgeving waarbinnen de jeugd opgroeit, i.c. het gezin, de school, maar ook de groep van leeftijdsgenoten en de media.