1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. PhD Orthopedagogiek/Leer- en Onderwijsproblemen en/of Personen met Beperkingen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

PhD Orthopedagogiek/Leer- en Onderwijsproblemen en/of Personen met Beperkingen

De basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een promovendus op het snijvlak van leer- en onderwijsproblemen en personen met beperkingen. Het betreft een promotieonderzoek op het terrein van ‘Inclusief Onderwijs’ met ...

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 2709 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een promovendus op het snijvlak van leer- en onderwijsproblemen en personen met beperkingen. Het betreft een promotieonderzoek op het terrein van ‘Inclusief Onderwijs’ met een looptijd van 3 jaar.

Het project wordt medegefinancierd door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) onder de naam ‘Samen naar Schoolklas’.
De promovendus zal werkzaam zijn binnen het project ‘Samen naar Schoolklas’ dat in september 2015 is gestart. Het promotieonderzoek heeft als doel de integratie van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) binnen regulier onderwijs te bevorderen. Daarbij ligt de nadruk op het onderzoeken van de effecten van de integratie op direct betrokkenen (d.w.z., kinderen met EVMB, leerlingen zonder beperkingen, leerkrachten en ouders) en het in kaart brengen van factoren die bijdragen aan deze effecten van de ‘Samen naar Schoolklas’.

Het betreft een promotieonderzoek waarvan een deel van de dataverzameling reeds heeft plaatsgevonden en momenteel gaande is. Het betreft een mix aan kwantitatief, kwalitatief en observationele data bij de verschillende doelgroepen (d.w.z., kinderen met EVMB, leerlingen zonder beperkingen, leerkrachten en ouders). De werkzaamheden van de promovendus zullen voornamelijk gericht zijn op het uitvoeren van (geavanceerde) analyses en het rapporteren van uitkomsten in de vorm van wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties. Omdat het project al langer loopt, zal het contact met de praktijk minder aanwezig zijn. Grote affiniteit met het analyseren van data en rapporteren over de resultaten zijn een vereiste voor dit project.

De functie van de promovendus bevat de volgende taken:

• verwerken van de verzamelde data, waaronder het invoeren in SPSS, het transcriberen van interviews (waaronder interviews met kleuters) en coderen van observaties (waaronder interacties met leeftijdsgenoten)
• het analyseren en interpreteren van de data
• schriftelijk en mondeling rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek aan de deelnemers van het onderzoek
• schriftelijk rapporteren over de resultaten van het onderzoek in de vorm van praktijkgerichte publicaties, Engelstalige wetenschappelijke – peer-reviewed – artikelen
• mondeling rapporteren over de resultaten van het onderzoek via nationale en internationale congressen.

Functie-eisen

• bij voorkeur afgestudeerd met een research master op het gebied van orthopedagogiek/psychologie/onderwijswetenschappen
• onderzoekservaring (door bijv. student-assistentschap) is een pre
• kennis over (geavanceerde) analyses zoals multilevel modelling
• aantoonbare affiniteit met de doelgroep (kinderen met een (ernstige) beperking)
• kennis van het Nederlandse onderwijssysteem (passend onderwijs)
• goede analytische en organisatorische vaardigheden
• representatief, enthousiast en sociaal vaardig
• kan goed zelfstandig werken
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van € 2222,- (salarisschaal promovendus, cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand in het eerste jaar tot € 2709,- in het derde jaar bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.
Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie 1 jaar (1,0 fte). Op grond van een beoordeling wordt bepaald of de aanvankelijke aanstelling met de resterende 2 jaar zal worden verlengd.

Datum indiensttreding: bij voorkeur 1 juni 2018

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 19.03.2018. De sollicitatie kan uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden plaats op 5 april 2018.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Dr. Anke de Boer
050-3639306,
anke.de.boer@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek. De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. Onze theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen - psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijskunde, en vakdidactiek – willen we blijven ontwikkelen.

De faculteit streeft naar een toonaangevende positie in het onderzoeken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren. Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ontwikkelen en te evalueren, in samenspraak met maatschappelijke partijen. De facultaire infrastructuur voor empirisch-wetenschappelijk onderzoek willen we uitbouwen tot internationaal topniveau.

Orthopedagogiek
Orthopedagogiek maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de ondersteuning aan kinderen en jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen.