1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Staflid Cultuurwetenschappen v/m Koninklijk Nederlands Instituut Rome (1,0 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Staflid Cultuurwetenschappen v/m Koninklijk Nederlands Instituut Rome (1,0 fte)

Een gepromoveerde docent-onderzoeker met een ruime onderzoeks- en onderwijserva-ring op het terrein van de cultuurwetenschappen, en een specialisatie in studies van de Oudheid, in het bijzonder de archeologie.

De kandidaat is goed bekend met de ...

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Een gepromoveerde docent-onderzoeker met een ruime onderzoeks- en onderwijserva-ring op het terrein van de cultuurwetenschappen, en een specialisatie in studies van de Oudheid, in het bijzonder de archeologie.

De kandidaat is goed bekend met de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur op het terrein van de humaniora, i.h.b. de archeologie en oudheidstudies, en onderhoudt contacten met de erfgoedsector in Nederland en Italië. Op grond van haar/zijn academische verdiensten is de kandidaat in staat de belangen van de Nederlandse wetenschappen in het buitenland succesvol te ondersteunen en bevorderen.

Taken:
• in samenwerking met de andere leden van de academische staf van het KNIR verzorgen van (interdisciplinaire) cursussen voor Nederlandse studenten (in het Nederlands en Engels) en bijdragen aan door anderen op het KNIR georganiseerde cursussen
• actieve begeleiding van studenten (BA, MA en ReMA) en promovendi; onder-steuning van de overige gasten in de uitvoering van hun onderzoeksprojecten
• wetenschappelijk onderzoek conform daarover te maken afspraken; publicatie van de resultaten in toonaangevende wetenschappelijke media
• organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten op het KNIR; initiëren van activiteiten in samenwerking met zusterinstellingen in Nederland en Rome / Italië
• ondersteunen van Nederlandse archeologische projecten, inclusief veldwerk, in Rome / Italië
• dienstverlening en het verschaffen van wetenschappelijke informatie op het vakge-bied aan onderzoekers en instellingen, in het bijzonder in Nederland en Rome
• opzet en redactie van instituutspublicaties
• initiëren en bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Italiaanse instanties (universiteiten en onderzoeksinstellingen, onderzoeksprojecten en -consortia, onderzoeksscholen, Romeinse/Italiaanse zusterinstellingen, archeologische diensten, musea en overige erfgoedinstellingen).

Functie-eisen

• actieve kennis van het Nederlands, Engels en Italiaans; goede beheersing van de overige moderne talen strekt tot aanbeveling
• goede passieve beheersing van het Latijn
• aantoonbare didactische ervaring blijkend uit een BKO certificaat
• aantoonbare organisatorische en redactionele ervaring
• aantoonbare ervaring met archeologisch veldwerk
• aantoonbare bereidheid tot interdisciplinaire samenwerking en dienstverlening
• sociale vaardigheden, team worker
• zelfstandigheid, enthousiasme, flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Voor benoeming komen in aanmerking kandidaten met een dienstverband voor onbe-paalde tijd bij een van de zes universiteiten die samen het NWIB-verband vormen (= Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland): de Universiteit van Am-sterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit. De kandidatuur van overi-ge gegadigden kan in overweging worden genomen.

Aanstelling geschiedt door detachering tot 1 september 2021, met de mogelijkheid van verlenging met drie jaar. Het salaris is conform de huidige aanstelling bij de detacherende universiteit, aangevuld met de voor het KNIR vastgestelde toelageregeling-2012.

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 15.01.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 februari 2018 in Utrecht.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof. dr. H. Hendrix, directeur van het KNIR
+39 06 3269621,
haraldhendrix@knir.it

Drs. J.M.F. Borg, directeur bedrijfsvoering van het KNIR (050-3635927/06-12686836)
j.m.f.borg@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Bureau van de Universiteit Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is een interuniversitaire on-derwijs- en onderzoeksinstelling onder beheer van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het KNIR richt zich op het wetenschapsdomein van de humaniora, met bijzondere aandacht voor de oudheidkunde/archeologie, kunstgeschiedenis en geschiedenis. Het KNIR kent een wetenschappelijke en een ondersteunende staf van in totaal 12 personen onder leiding van een hoogleraar-directeur.

Het KNIR richt zich in zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op de cultuur en geschiedenis van Italië vanaf de Oudheid tot heden, met bijzondere aandacht voor de stad Rome als object en als centrum van wetenschapsbeoefening. Daarnaast stelt het KNIR zijn faciliteiten ten dienste van andere vakgebieden van het Nederlandse hoger onderwijs, in het bijzonder waar deze een relatie tot Italië onderhouden. Het KNIR opereert in een sterk internationale context en bevordert de contacten tussen Ne-derlandse onderzoekers en de Italiaanse en buitenlandse wetenschappelijke instellingen te Rome.

Het KNIR wordt vanuit Nederland ondersteund door een Wetenschappelijke Ad-viesraad, die bestaat uit leden afkomstig van de universiteiten die in het KNIR participeren, en buitenuniversitaire leden.

Per 1 september 2018 is ruimte voor een staflid Cultuurwetenschappen.