Universitair docent Jeugdparticipatie in onderzoek, beleid en praktijk (1,0 fte)

De vacature betreft een universitair docentschap op het terrein van ‘Jeugdparticipatie in onderzoek, beleid en praktijk’. In het licht van (inter)nationale ontwikkelingen in de wetgeving rond de rechten van het kind wordt steeds meer ...

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 5405 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De vacature betreft een universitair docentschap op het terrein van ‘Jeugdparticipatie in onderzoek, beleid en praktijk’. In het licht van (inter)nationale ontwikkelingen in de wetgeving rond de rechten van het kind wordt steeds meer waarde gehecht aan het luisteren naar wat kinderen en jongeren zelf te vertellen hebben over hun situatie en hun toekomst. Jongeren worden steeds meer betrokken bij onderzoek, maar ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Dit levert interessante en uitdagende vraagstukken op, o.a. rondom de methodologie van het betrekken van kinderen en jongeren in onderzoek. Van de universitair docent wordt verwacht dat deze ingezet kan worden bij de volgende vakken:
- Jeugd en Sociale Ontwikkeling (Bachelor 2 vak)
- Jeugd: visies en beleid (Bachelor 3 vak, bachelor breed)
- Het jonge kind: visies en beleid (Bachelor 2 vak).

De universitair docent zal tevens een bijdrage leveren aan de bachelor- en masterthesisbegeleiding die handelen over het thema van jeugdparticipatie en samenhangende jeugdthema’s.
Ten aanzien van het masteronderwijs zal de nieuwe universitair docent ingezet worden bij relevante vakken, o.a. een methodologiecursus rond jeugdparticipatie in de mastertrack Youth, society, policy. Dit is een in 2016 van start gegane internationale mastertrack, een samenwerkingsverband tussen de Basiseenheid Jeugdstudies en de Basiseenheid Orthopedagogiek. De onderzoeksactiviteiten van de universitair docent dienen aan te sluiten bij deze gezamenlijke onderzoekslijn, waarbinnen jeugdparticipatie in onderzoek, beleid en praktijk een van de centrale thema’s is. In het onderzoek zal daarnaast samengewerkt worden met andere afdelingen binnen en buiten de faculteit, i.c. Sociologie en het NIDI. Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties en presentaties op nationale en internationale conferenties.

Functie-eisen

- afgestudeerd en gepromoveerd in de gedrags- en/of maatschappijwetenschappen, bij voorkeur op het terrein van jeugdvraagstukken (bijv. jeugdsociologie, onderwijssociologie, sociale of ontwikkelingspsychologie, pedagogische wetenschappen)
- kennis van vraagstukken rond de sociale leefwereld van kind en jeugd, in het bijzonder jeugdparticipatie, in onderzoek, beleid en praktijk
- kennis van en ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden
- wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften binnen het vakgebied
- ervaring in het onderwijs aan en de begeleiding van studenten (colleges, werkgroepen, theses) op het terrein van jeugdvraagstukken; in bezit van Basis Kwalificatie Onderwijs (of vergelijkbare kwalificatie) en de bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 3475,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) en maximaal € 5405,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd, exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 4 jaar.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs, te sturen vóór 09 september 2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Sollicitanten dienen de volgende documenten aan te leveren:
1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. een korte omschrijving van uw onderzoeksexpertise en onderzoeksambities
4. namen en contactinformatie van 2 referenties.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.dr. M.C. Timmerman
050-3636235/6500,
m.c.timmerman@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. De komende jaren wil de faculteit GMW zich profileren op de thema’s Sustainable Society en Healthy Ageing, waarbinnen jeugdvraagstukken rond onderwijs en opvoeding, zorg en gezondheid, een van de aandachtsgebieden vormen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Jeugdstudies bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
Binnen de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) verzorgt de Basiseenheid Jeugdstudies onderwijs voor bachelor- en masterstudenten, zowel in de studieroutes Orthopedagogiek, als Pedagogiek en Onderwijskunde. Centraal in het bacheloronderwijs staat het thema van de sociale wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien en zich ontwikkelen, met een accent op bestudering van de invloed van de peer group op de sociale ontwikkeling van jongeren. In het onderwijs worden verbindingen gelegd tussen resultaten van onderzoek en de wijze waarop deze in (jeugd)beleid en in de praktijk van het jeugd(zorg)werk worden vertaald.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature