1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Universitair Docent Onderwijsinnovatie bij Pedagogische Wetenschappen (1,0 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Universitair Docent Onderwijsinnovatie bij Pedagogische Wetenschappen (1,0 fte)

Deze vacature betreft een tijdelijk universitair docentschap op het terrein van activerend en intensiverend ( academisch) onderwijs. De functionaris gaat primair een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van activerend onderwijs in de opleidingen Pedagogische Wetenschappen

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 5405 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Deze vacature betreft een tijdelijk universitair docentschap op het terrein van activerend en intensiverend ( academisch) onderwijs. De functionaris gaat primair een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van activerend onderwijs in de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, i.c. de doorontwikkeling van de ALC’s in Bachelor 2 en in Bachelor 3. Behalve de verdere ontwikkeling van het didactisch concept van activerend onderwijs in de gehele opleiding, wordt hij of zij tevens betrokken bij de ontwikkeling van syllabi en leermiddelen en de uitvoering van het activerend onderwijs.

De universitair docent voert deze taken uit in samenwerking met de ALC tutoren van Bachelor 1 en de coördinatoren van de Bachelor PedOk. Er dient regelmatig overleg met de docenten en programma-coördinatoren van de vakken in bachelor 2 en 3 plaats te vinden om te komen tot een invulling en vormgeving van ALC’s die aansluit bij de leerdoelen van de afzonderlijke vakken en van de ALC’s als vakoverstijgend onderdeel van het programma.

De onderzoeksactiviteiten van de functionaris dienen aan te sluiten bij het onderzoek dat reeds plaatsvindt op het terrein van onderwijsinnovatie in de opleiding. Te denken valt aan lopend onderzoek naar de vraag hoe een kritische onderzoekshouding bevorderd kan worden bij studenten die een wetenschappelijke opleiding volgen; naar de inzet van digitale vormen van peer learning in de ALC’s (o.a. Perusall) en naar de wijze waarop in de ALC’s getoetst wordt.
Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties en presentaties op nationale en internationale conferenties.

Aangezien de bacheloropleiding een Nederlandstalige opleiding is, is een zeer goede beheersing van het Nederlands essentieel.

Functie-eisen

- afgestudeerd en gepromoveerd in de gedrags- en/of maatschappijwetenschappen, bij voorkeur op het terrein van onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs
- kennis van vraagstukken rond activerend onderwijs, intensiverend onderwijs en academische vaardigheden
- kennis van en ervaring in kwantitatieve en/of kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden
- wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften binnen het vakgebied
- ervaring in het wetenschappelijk onderwijs en in de begeleiding van studenten (colleges, werkgroepen, theses); in bezit van Basis Kwalificatie Onderwijs (of vergelijkbare kwalificatie) en de bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak
- communicatief en sociaal vaardig
- kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands en in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 3475,- (schaal 11) tot maximaal € 5405,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd, exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 4 jaar.

Datum in dienst treden: 1 januari 2018.

U kunt solliciteren door het uploaden van uw sollicitatiebrief, curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs vóór 30 november 2017 en uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.
De sollicitatiegesprekken worden in week 49 of 50 gehouden.

U wordt verzocht de volgende documenten aan te leveren:
1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. een korte omschrijving van uw onderzoeksexpertise en onderzoeksambities
4. namen en contactinformatie van 2 referenties.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.dr. M.C. Timmerman
m.c.timmerman@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 27.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zo veel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen(GMW), afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Ten aanzien van verhoging van de kwaliteit van haar onderwijs wil de faculteit GMW inzetten op onderwijsinnovatie waarbinnen activerend onderwijs, o.a. in Academic Learning Communities (ALC’s) en onderwijsintensivering belangrijke doelstellingen zijn (Strategisch beleidsplan Faculteit GMW).

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
In 2014 is gestart met ALC’s in het eerste jaar. In vaste jaargroepen en door te werken aan onderzoeksgerelateerde opdrachten binnen deze ALC’s ontwikkelen studenten een kritische onderzoekshouding. In de onderzoeksopdrachten oefenen studenten met verschillende fasen in en aspecten van het doen van onderzoek naar actuele (ortho)pedagogische en onderwijskundige vraagstukken. Onderzoeksvaardigheden als wetenschappelijk schrijven, interviewen en presenteren worden eveneens in ALC’s geoefend. In het tweede studiejaar zijn er opnieuw ALC’s, vooralsnog alleen in het eerste semester.
Onlangs heeft de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) zich verbonden aan een tweede onderwijsinnovatieslag (‘Activerend onderwijs en academische vaardigheden’), voor de periode 2017-2021. Dit project heeft tot doel de huidige bacheloropleiding te verbeteren en een vijftal actielijnen te ontwikkelen ten aanzien van haar didactische concept, de inhoudelijke samenhang en opbouw in de opleiding; de verbetering van de inbedding van de ALC’s in het gehele curriculum; het aanbrengen van een duidelijke leerlijn academisch schrijven; versterking van de kwaliteit van toetsing; een grotere variatie in het gebruik van onderwijs- en toetsvormen.