Universitair docent Orthopedagogiek (1,0 fte)

Deze vacature betreft een tijdelijk universitair docentschap in de basiseenheid Orthopedagogiek, met als doel bij te dragen aan het activerend en intensiverend onderwijs. De nieuwe universitaire docent zal worden ingezet in het onderwijs in de ...

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 5405 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Deze vacature betreft een tijdelijk universitair docentschap in de basiseenheid Orthopedagogiek, met als doel bij te dragen aan het activerend en intensiverend onderwijs. De nieuwe universitaire docent zal worden ingezet in het onderwijs in de Bachelor 2 en in Bachelor 3, in het bijzonder in het onderwijs rond de leerlijnen diagnostiek en klinische vaardigheden. Behalve het verzorgen van frontaal onderwijs vragen we uitdrukkelijk om een bijdrage te leveren aan onderwijs in kleine groepen, dit met inzet van diverse werkvormen, onder andere casusgebaseerd onderwijs, reflectie-opdrachten, oefeningen in gespreksvaardigheden, enzovoort. Verder vragen we de universitaire docent om studenten te begeleiden bij het maken van hun bachelorwerkstuk en aldus een bijdrage te leveren aan de leerlijn rond academisch schrijven.

De onderzoeksactiviteiten van de universitair docent dienen aan te sluiten bij het lopende onderzoeksprogramma van de basiseenheid. Te denken valt aan inzet bij langer durende (longitudinale) projecten. Afhankelijk van de interesse en expertise kan dit gaan over onderzoek op het domein van jeugdzorg, leer- en onderwijsproblemen of personen met (ernstige) beperkingen. De inzet in het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties en presentaties op nationale en internationale conferenties.

Functie-eisen

- afgestudeerd en gepromoveerd zijn in de gedrags- en/of maatschappijwetenschappen, bij voorkeur op het terrein van orthopedagogiek of een aanverwante discipline
- kennis van een of meerdere domeinen van de orthopedagogiek (jeugdzorg, personen met beperkingen, leer- en onderwijsproblemen)
- kennis van en ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden
- aantoonbare klinische vaardigheden, bijvoorbeeld basisaantekening diagnostiek of aantoonbare praktijkervaring
- wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften binnen het vakgebied
- ervaring hebben in het wetenschappelijk onderwijs en in de begeleiding van studenten (colleges, werkgroepen, theses); in bezit zijn van Basis Kwalificatie Onderwijs (of vergelijkbare kwalificatie) en de bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak
- communicatief en sociaal vaardig
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands en in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 3475,- (schaal 11 Nederlandse Universiteiten) tot maximaal € 5405,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd, exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 4 jaar.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs, te sturen vóór 09 septenber 2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Sollicitanten dienen de volgende documenten aan te leveren:
1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. een korte omschrijving van uw onderzoeksexpertise en onderzoeksambities
4. namen en contactinformatie van 2 referenties.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.dr. Hans Grietens
050-3639176,
h.grietens@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen(GMW), afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Ten aanzien van verhoging van de kwaliteit van haar onderwijs wil de Faculteit GMW inzetten op onderwijsinnovatie waarbinnen Activerend onderwijs en onderwijsintensivering belangrijke doelstellingen zijn (Strategisch beleidsplan Faculteit GMW).

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
Onlangs heeft de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) zich verbonden aan een tweede onderwijsinnovatieslag (‘Activerend onderwijs en academische vaardigheden’), voor de periode 2017-2021. Dit project heeft tot doel de huidige bacheloropleiding te verbeteren en een vijftal actielijnen te ontwikkelen ten aanzien van haar didactische concept: de inhoudelijke samenhang en opbouw in de opleiding; de verbetering van de inbedding van de Academische Learning Communities (ALC’s) in het curriculum; het aanbrengen van een duidelijke leerlijn academisch schrijven; versterking van de kwaliteit van toetsing; een grotere variatie in het gebruik van onderwijs- en toetsvormen.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature