1. Vacatures
 2. Universiteit Leiden
 3. Promovendus “Brede vorming in verscheidenheid: denkgereedschap voor het realiseren van onderwijsidealen in de context van het profiel van de school”

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus “Brede vorming in verscheidenheid: denkgereedschap voor het realiseren van onderwijsidealen in de context van het profiel van de school”

Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Onderwijsontwikkeling, Lerarenopleiding en Nascholing) zoekt per 1 januari 2018 een Promovendus “Brede vorming in verscheidenheid: denkgereedschap voor het realiseren van onderwijsidealen in de context van het profiel van de school ...

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Begijnhof, Leiden, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Salarisindicatie:
€ 2222 - € 2840 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het betreft een onderzoek naar de vraag hoe aan de brede vorming van leerlingen praktisch invulling kan worden gegeven op een manier die past bij de samenleving van vandaag en bij de betekenis van het schoolprofiel zoals dat historisch is gegroeid. Bij dit onderzoek zijn leraren betrokken die interesse hebben om werk te maken van de brede vorming van hun leerlingen. De deelnemers zijn afkomstig van zes scholen voor voortgezet onderwijs die verschillen wat betreft hun schoolprofiel (onderwijskundig, pedagogisch en levensbeschouwelijk). Bestudeerd wordt welke idealen de leraren willen realiseren op het gebied van de brede vorming van hun leerlingen en op welke manier zij hierbij rekening houden met de interesses van hun leerlingen. In het onderzoek is er speciale aandacht voor sociale vorming en persoonsvorming en voor manieren om het leren van leerlingen op deze gebieden zichtbaar te maken, rekening houdend met wat past binnen het profiel van hun school. Tevens wordt bestudeerd welke rol de overlegcultuur, leercultuur, en het gevoel van onderlinge betrokkenheid van ouders, leraren, leerlingen en bestuurders spelen bij de concretisering van die idealen. Doel is te beschrijven welke mechanismen ertoe bijdragen dat leraren hun idealen met betrekking tot de brede vorming van leerlingen concreet en zichtbaar kunnen vertalen in de onderwijspraktijk op een manier die past bij de eigenheid van de school zoals die historisch is gegroeid en door diverse betrokkenen wordt gewaardeerd. In het onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van analyses van dialogen over onderwijsidealen, observaties, interviews en vragenlijsten.

De werkzaamheden

 • zelfstandig verrichten van onderzoek op het hierboven beschreven terrein, uitmondend in wetenschappelijke publicaties en een proefschrift;
 • actief participeren in de onderzoeksgroep van het ICLON;
 • leggen en onderhouden van contacten met scholen en docenten;
 • deelnemen aan scholingsactiviteiten in het kader van de onderzoeksschool ICO;
 • in overleg kunnen onderwijstaken deel uitmaken van de functie

Functie-eisen

 • Afgeronde masteropleiding in een van de sociale wetenschappen ofwel afgestudeerd in een andere relevante discipline aangevuld met een lerarenopleiding;
 • Kennis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek;
 • Ambitie om zich te ontwikkelen tot wetenschappelijk onderzoeker;
 • Goede sociale en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Goede schrijfvaardigheden en beheersing van het Engels;
 • Affiniteit of ervaring met onderwijsonderzoek en met brede vorming;
 • Affiniteit of ervaring met het leraarsberoep in het voortgezet onderwijs;
 • Analytische instelling en creativiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling in een inspirerende omgeving voor de duur van één jaar met een verlenging van drie jaar bij goed functioneren, die wordt afgesloten met een promotie. De omvang van de functie is in principe 38 uur. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.222,- bruto per maand oplopend tot € 2.840,- bruto per maand in het vierde jaar bij een voltijds aanstelling, conform de cao Nederlandse Universiteiten.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Additionele informatie

Het projectplan en overige inlichtingen kunnen worden verkregen bij prof. dr. ir. Fred Janssen, e-mail fjanssen@iclon.leidenuniv.nl en dr. Dineke Tigelaar, e-mail dtigelaar@iclon.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Sollicitaties kunnen, tot en met 1 december 2017, onder vermelding van het vacaturenummer per e-mail gericht worden aan de dienst P&O van het ICLON via vacature@fsw.leidenuniv.nl. Kandidaten wordt verzocht mee te sturen:

 • Een motivatiebrief;
 • Een cv;
 • Een verslag van het eigen afstudeeronderzoek;
 • Namen en contactgegevens van referenties.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 12 december 2017

Bedrijfsomschrijving

Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet.

Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities(LERU). Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door studenten, wetenschappers, en medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.

ICLON Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.
Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden. Het ICLON heeft een Bestuur waarin de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen zitting hebben.
Bij het ICLON werken ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over 2 afdelingen (Afdeling Voortgezet Onderwijs en Afdeling Hoger onderwijs) en een Ondersteunend Bureau.
Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.