1. Vacatures
 2. Universiteit Leiden (LEI)
 3. Promovendus Brein, Veiligheid en Veerkracht

Promovendus Brein, Veiligheid en Veerkracht

Universiteit Leiden, het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt kandidaten voor een functie van Promovendus Brein, Veiligheid en Veerkrachten antisociaal gedrag

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Wassenaarseweg, Leiden, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen is op zoek naar een promovendus op het gebied van brein, veiligheid en veerkracht. De focus van het promotieonderzoek zal liggen op de rol van sociale determinanten (invloed van samenleving, gezin, en/of leeftijdgenoten) en neurobiologische processen van risico en veerkracht met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag in de adolescentie. Onderzoek hiernaar kan nieuwe inzichten opleveren voor de verschillende aspecten van de forensische zorg, als het gaat om diagnostiek, preventie en behandeling.

Het onderzoeksprogramma is ingebed in het interfacultaire stimuleringsprogramma Sociale veerkracht en veiligheid. In dit programma wordt de etiologie van grensoverschrijdend gedrag vanuit interdisciplinair perspectief in kaart gebracht, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen macro-, meso- en microfactoren die gezamenlijk bijdragen aan het tot stand komen van het fenomeen. Binnen het programma Sociale Veerkracht en Veiligheid zal bij bestudering van macro factoren – in nauwe samenwerking met de Faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen – respectievelijk de historische, juridische en normatieve context van dit veld centraal staan. Bij het bestuderen van meso factoren wordt, vanuit de Faculteit Governance and Global Affairs, de aandacht gericht op (sociale) systemen waarin geweld plaatsvindt en de governance van veiligheid en interventies. Op microniveau wordt – vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen – nader onderzoek gedaan naar de invloed van individuele factoren, waaronder neurobiologische en sociale factoren, alswel de rol en het effect van gedragskundige en justitiële interventies op risico en veerkracht voor grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie over het onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid is hier te vinden. 

Werkzaamheden

 • Eigen onderzoek opstarten en uitvoeren passend bij het onderzoeksprogramma resulterend in een proefschrift binnen 4 jaar (bij een 1.0 fte aanstelling) of binnen 5 jaar (bij een 0,8 fte aanstelling)
 • Actief bijdragen aan het delen en opdoen van kennis binnen het onderzoeksnetwerk van het Sociale Veerkracht en Veiligheid programma;
 • Het schrijven van artikelen over de onderzoeksbevindingen voor publicatie in wetenschappelijk tijdschriften;
 • Presenteren van onderzoeksbevindingen op wetenschappelijke congressen;
 • Bijdragen aan het onderwijs bij het instituut Pedagogische Wetenschappen (10% van de aanstelling).

Functie-eisen

 • Een Research Masterdiploma in de gedragswetenschappen met een accent op neurobiologische achtergronden van gedrag;
 • Gedegen kennis van en ervaring met data-analyse in SPSS, R, Python of andere relevante analyse software (e.g. Freesurfer, SPM);
 • Goede sociale en organisatorische vaardigheden;
 • Uitstekende taalvaardigheid in Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Zelfstandige werkhouding en bereidheid tot collegiale samenwerking binnen het instituut en in een groter onderzoeksteam.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling als promovendus vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteit. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Na het eerste jaar wordt bij een positieve evaluatie van de promovendus het contract met maximaal 3 jaar of maximaal 4 jaar verlengd. Het salaris bedraagt € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 2.972,- per maand in het vierde jaar bij een fulltime dienstverband (schaal P). De gewenste startdatum is oktober 2020.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website. 

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Additionele informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met  Anne-Laura van Harmelen, e-mail a.van.harmelen@fsw.leidenuniv.nl.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature