1. Vacatures
  2. Universiteit Twente (UT)
  3. Medisch Directeur Technisch Medisch Centrum

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Medisch Directeur Technisch Medisch Centrum

HET TECHMED CENTRE De Universiteit Twente heeft in de afgelopen 15 jaar een unieke en internationale positie verworven op het gebied van interdisciplinair en translationeel technisch geneeskundig en biomedisch onderzoek. Dit heeft geleid tot zeer ...

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Drienerlolaan, Enschede, Overijssel
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
24 - 24 uur
Salarisindicatie:
€ 5334 - € 9375 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

HET TECHMED CENTRE
De Universiteit Twente heeft in de afgelopen 15 jaar een unieke en internationale positie verworven op het gebied van interdisciplinair en translationeel technisch geneeskundig en biomedisch onderzoek. Dit heeft geleid tot zeer vernieuwende opleidingen zoals Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen. Het aandeel technisch-medische onderzoeksprojecten is gegroeid tot > 40% van het totale UT portfolio. Dit onderzoek vindt zowel plaats in ons succesvolle onderzoeksinstituut MIRA, als in andere onderzoeksinstituten en faculteiten van onze Universiteit. De volgende stap is de ontwikkeling van het Technisch Medisch Centrum. Dit TechMed centre richt zich op innovatie in de gezondheidszorg. Dit doen wij door middel van gepersonaliseerde technologie waarbij we studenten, wetenschappers, zorgdeskundigen en ondernemers bij elkaar brengen in een gesimuleerde gezondheidszorgomgeving. Het centrum richt zich op interdisciplinair en translationeel onderwijs en onderzoek, en op het stimuleren van ondernemerschap door middel van een netwerk van medische bedrijven. Hierbij staat het patiënten perspectief centraal. Voor dit TechMed centre zoeken wij een Medisch Directeur.

DE FUNCTIE
De Medisch Directeur maakt deel uit van het Management Team van het TechMed Centre. In deze rol adviseert u op strategisch niveau over het onderwijs, het onderzoek en de structurele samenwerking met klinische partners. U bewaakt het translationele karakter van onderzoek en de samenwerking met de klinische praktijk. U weet door uw achtergrond, ervaring en netwerk de positie van de UT in het medisch-wetenschappelijke veld te versterken en de grote inhoudelijke ontwikkelingsmogelijkheden optimaal te benutten. U werkt samen met enthousiaste collegae aan het verzilveren van de mogelijkheden die worden geboden door programma’s zoals het Nederlandse topsectorenbeleid, Europese programma’s en collectebusfondsen. U bent het eerste aanspreekpunt voor alle lopende strategische samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en UMC’s, uiteraard in nauwe afstemming met het CVB, de Decanen en de Wetenschappelijk Directeur. Deze samenwerkingsverbanden leiden tot het aantrekken van extra financiering voor het onderzoek en vormen de uithangborden van de onderzoeksactiviteiten met een internationale uitstraling van de universiteit en de regio Twente.

U heeft een duidelijke visie op de vertaling van het onderzoek naar de klinische praktijk en vice versa. Daarbij stimuleert u een goede koppeling tussen het onderzoek en de onderwijsprogramma’s Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen. Het vakgebied Technische Geneeskunde en de daar aan gerelateerde klinische stages vraagt hierbij bijzondere aandacht. Dit vakgebied biedt interessante kansen voor het versterken van het translationeel onderzoek en de klinische partnerships. U versterkt de positionering en inbedding van de Technisch Geneeskundige in de arbeidsmarkt door nauwe contacten te onderhouden met de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde en diverse relevante overheden en gremia, zoals KNMG, IGZ, NZa, FMS, NVZ.

U bent een bruggenbouwer, die verbindt en de samenwerking zoekt. U bent in staat medewerkers te enthousiasmeren voor de strategische doelen. U heeft een hoog ambitieniveau en paart daadkracht aan een flexibele instelling. Hierdoor kunt u snel en adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen, waarbij u medewerkers motiveert hun vakkennis voor het belang van het instituut in te zetten.

Functie-eisen

  • U bent een hoogleraar of medicus met grote bestuurlijke en leidinggevende ervaring;
  • U beschikt over een goede (inter)nationale wetenschappelijke reputatie in een medisch vakgebied;
  • U heeft affiniteit met technologische innovatie;
  • U beschikt over een breed netwerk in relevante disciplines, bent actief in landelijke medische gremia en onderhoudt contacten met de overheid en relevante adviesorganen;
  • U bent in staat om met gezag te opereren, zowel binnen de universiteit als in uw contacten met de medische wereld.
  • U hebt ruime ervaring met het verwerven van externe financiering, zowel nationaal als internationaal.
  • U beschikt over het vermogen om het gehele bereik van fundamenteel - tot toegepast biomedisch onderzoek te overzien.

Informatie en sollicitatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp, decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen, telefoon 053-4892806 of via e-mail: j.w.m.hilgenkamp@utwente.nl,

Uw schriftelijke sollicitatie inclusief Curriculum Vitae kunt u vóór 16 februari richten aan de Universiteit Twente via onderstaande sollicitatie link.

Arbeidsvoorwaarden

Wij zoeken iemand die voor een termijn van minimaal 5 jaar beschikbaar is met een omvang van 0,6 fte. U wordt aangesteld binnen de faculteit TNW (penvoerder van het TechMed Centre) onder de Decaan. Uw salaris bedraagt afhankelijk van uw ervaring, maximaal € 9.375,-- bruto per maand (conform schaal Hoogleraar cao NU) op basis van een 38-urige werkweek.

Bedrijfsomschrijving

Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. High tech en human touch. Onderwijs en onderzoek die er toe doen. Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. De Universiteit Twente is de enige campusuniversiteit in Nederland, verdeeld over vijf faculteiten verzorgen we ruim vijftig opleidingen. De Universiteit Twente heeft veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente zijn ongeveer 700 medewerkers en ruim 2000 studenten betrokken bij onderwijs en onderzoek op de gebieden chemie, processen, materialen, optica en bio- en vloeistoffysica. De onderzoekers verrichten, veelal deel uitmakend van onderzoeksinstituten, onderzoek dat nationaal en internationaal in hoog aanzien staat. De faculteit werkt intensief samen met industriële partners en onderzoekers in binnen- en buitenland en verricht veel onderzoek voor externe opdrachtgevers en financiers. Een krachtige stimulans gaat uit van de vele jonge onderzoekers die als promovendus en postdoc innovatief onderzoek verrichten.