1. Vacatures
  2. Zakelijk Directeur t.b.v. Van Gogh Museum

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Zakelijk Directeur t.b.v. Van Gogh Museum

Maes & Lunau Executive Search zoekt een Zakelijk Directeur voor het Van Gogh Museum
Informatie over deze functie kunt u vinden op www.maeslunau.com/vgm

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Stichting Van Gogh Museum
Het Van Gogh Museum is een van de meest vooraanstaande musea ter wereld. Deze positie dankt het museum aan de unieke collectie en de kennis over Vincent van Gogh en zijn tijd. De Mesdag Collectie (DMC) in Den Haag bevat een uitzonderlijke verzameling 19e-eeuwse kunst die is samengebracht door de beroemde zeeschilder Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw en vormt een integraal onderdeel van het Van Gogh Museum.

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door de vele bezoekers. In 2018 en 2019 ontving het Van Gogh Museum respectievelijk 2.161.160 en 2.134.778 bezoekers. De wereldwijde crisis in verband met COVID-19 en de nationale en internationale maatregelen die daar het gevolg van zijn, hebben grote consequenties voor de museale wereld en het Van Gogh Museum. In 2020 had het Van Gogh Museum nog “slechts” 520.000 bezoekers., een kwart van het aantal bezoekers van 2019. Voorheen kwam een groot aantal bezoekers (85%) uit het buitenland. In 2020 was 40% van de bezoekers Nederlands.

Afgelopen jaar is het nieuwe strategisch plan (2021-2024) vastgesteld waarin een nieuwe missie, kernwaarden en strategische pijlers van het Van Gogh Museum helder verwoord staan. De focus voor de komende jaren ligt minder bij groei en meer bij diversiteit. Met de kernwaarden authentiek, in verbinding en eigenzinnig wil het Van Gogh Museum zich meer dan ooit richten op Nederland, alle Nederlanders, local communities – zoals Amsterdammers met een bi-culturele achtergrond – en jongeren. Het Van Gogh Museum wil een nieuw publiek bereiken, ook digitaal, waarbij internationale bezoekers en partners niet vergeten worden. De nieuwe strategische pijlers geven een duidelijke koers aan en zetten uiteen wat voor museum het VGM wil zijn: een duurzame, zorgzame en inclusieve organisatie, die open is en naar buiten gericht, zowel voor medewerkers als voor de collectie, het gebouw, de bezoekers en de stakeholders. Het Van Gogh Museum gaat zich de komende tijd intensief voorbereiden op een mijlpaal in zijn geschiedenis: het vijftigjarig bestaan in 2023.

De grote aantallen bezoekers genereerden in 2019 via (alleen) entreegelden 50% van het jaarlijkse budget. De ticketverkoop is daarmee de belangrijkste inkomstenbron van het museum. Andere activiteiten, zoals verkoop van merchandise, donaties en sponsoring, genereren jaarlijks circa 35% van de inkomsten. Daarnaast ontvangt het museum ongeveer 15% subsidie van de rijksoverheid. In 2020 zullen de inkomsten drastisch lager zijn en ook in 2021 en 2022 zullen de inkomsten niet op het niveau van de afgelopen jaren komen. De organisatie telt 280 medewerkers en heeft recent een andere managementstructuur gekregen.

Organisatie Van Gogh Museum
Het bestuur van de Stichting Van Gogh Museum is (statutair) opgedragen aan de algemeen directeur en de zakelijk directeur. Emilie Gordenker is sinds februari 2020 algemeen directeur. De rol van zakelijk directeur wordt op dit moment ad interim ingevuld. De directie legt verantwoording af aan de raad van toezicht die uit zes personen bestaat.

De directie voert het dagelijks bestuur van het Van Gogh Museum en zijn dochtermaatschappijen. De directie vergadert daarnaast wekelijks met het managementteam. Het managementteam bestaat uit de twee statutair directeuren, de directiesecretaris, de senior managers van Collectie, Educatie & Presentatie, Marketing & Communicatie, Bedrijfsvoering en VGME BV. In VGME BV zijn de commerciële activiteiten van het Van Gogh Museum belegd. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor de groep Bedrijfsvoering, VGME BV en Meet Vincent Van Gogh Experience BV, de afdelingen HR en Finance & Controle, en het Stafbureau. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de groepen Collectie & Onderzoek, Educatie & Presentatie en Marketing & Communicatie en de afdeling Development.

Inhoud van de functie
De zakelijk directeur is samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor de strategie, het bepalen van de doelstellingen, realiseren van de resultaten van het Van Gogh Museum en de algemene gang van zaken. De zakelijk directeur heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in de verdere ontwikkeling van de interne organisatie. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor een financieel en organisatorisch gezonde bedrijfsvoering ten dienste van de museale, wetenschappelijke en maatschappelijke positie van het Van Gogh Museum. De zakelijk directeur geeft direct leiding aan de senior managers van de groep Bedrijfsvoering (Beveiliging, Facilitair bedrijf, Bezoekersservice en ICT) en VGME BV en de afdelingshoofden van HR, Finance & Control, en het Stafbureau. Belangrijke onderwerpen zijn de versterking van de financiële functie, de implementatie van het nieuwe strategisch plan met de bijbehorende consequenties voor de bedrijfsvoering, het zorgen voor een gezonde financiële huishouding in verband met de Covid-19 crisis, de verdere ontwikkeling van de commerciële activiteiten passend binnen het museum en het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen. Daarnaast speelt de zakelijk directeur een belangrijke rol in de subsidierelatie met het ministerie van OCW, is de gesprekspartner van de externe accountant en heeft regelmatig contact met zakelijke relaties. De zakelijk directeur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en is het belangrijkste aanspreekpunt van directie in de audit committee.

Algemene kennis en ervaring
U beschikt over brede kennis op het terrein van bedrijfsvoering. U bent een stevige directeur met goed oog voor de risico’s die een organisatie als het Van Gogh Museum loopt. U

beschikt over een gedegen financiële achtergrond en bent in staat om snel de problematiek te doorgronden waar het Van Gogh Museum mee te maken heeft. U beschikt over aantoonbare interesse in de culturele sector en bent met uw achtergrond in staat de commerciële activiteiten te leiden. U weet hierbij de balans te bewaken tussen artistieke en zakelijke afwegingen en kunt hierin een verbindende rol vervullen.

U beschikt over relevante leidinggevende ervaring in een organisatie met hoogopgeleide professionals. U heeft bewezen kwaliteiten als leider van transitieprocessen en bent in staat om te inspireren, te verbinden en medewerkers te motiveren. U bent strategisch goed onderlegd, stippelt een heldere koers uit als het gaat om het verbeteren van de bedrijfsprocessen, waarbij ICT een steeds belangrijkere rol speelt en weet anderen hiervoor te enthousiasmeren. U bent vasthoudend in het behalen van een langer termijn resultaat. U legt de professionele lat hoog voor uzelf en anderen. U houdt het overzicht, delegeert makkelijk, hecht aan structuur, maakt heldere afspraken en zorgt voor een duidelijke prioriteitstelling en verantwoordelijkheidsverdeling. U bent koersvast, kunt kritisch zijn wanneer het nodig is, spreekt anderen aan op de te behalen resultaten en monitort de voortgang.

U bent een teamspeler die niet in de schijnwerpers hoeft te staan, zich kwetsbaar durft op te stellen, transparant is en zich primair wil richten op (het verbeteren van) de interne organisatie. U beschikt over een evenwichtige en vertrouwenwekkende persoonlijkheid, blijft rustig onder druk en bent niet snel geïmponeerd. Daarnaast bent u een stevige gesprekspartner voor relevante externe partijen, waaronder het ministerie van OCW en zakelijke relaties. U voelt zich senang in het internationale speelveld waar het Van Gogh Museum in acteert. U heeft een brede belangstelling en een goed gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen.

U hecht aan een open en constructieve relatie met de medezeggenschap. U bent toegankelijk, oprecht geïnteresseerd in wat er bij medewerkers speelt. U heeft ervaring in de omgang met een raad van toezicht, en/of bent zelf toezichthouder (geweest). Draagt zorg voor een transparante communicatie en wisselwerking met de raad van toezicht en ziet erop toe dat deze tijdig en volledig geïnformeerd wordt.

Diversiteit en inclusiviteit zijn van belang bij de selectie. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op deze functie.

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Van Gogh Museum tijdens de selectieprocedure voor de Zakelijk Directeur.

  • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
  • CV-presentatie aan de raad van toezicht en de algemeen directeur
  • Eerste gespreksronde met de raad van toezicht en de algemeen directeur
  • Vervolggesprek
  • Voorgenomen besluit door de raad van toezicht op voordracht van de algemeen directeur
  • Advies van de OR
  • Nagaan referenties
  • Arbeidsvoorwaardengesprek
  • Benoeming

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de functie kunt u contact opnemen met

Hanan Bahar: T. 020-535 6286 of E. hanan.bahar@maeslunau.com

Wanneer u interesse heeft in deze positie kunt u solliciteren via www.maeslunau.com/vgm