Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

DIRECTEUR-BESTUURDER

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Havensingel, Den Bosch, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Een wereld die openstaat voor elk kind’

Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maakt het Liliane Fonds kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Al sinds 1980 is het Liliane Fonds actief voor deze doelgroep. In totaal kregen in 2016 ruim 100.000 kinderen hulp begeleiding en (na)zorg. Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 30 landen. In elk van deze landen heeft de Stichting een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel. Het Fonds werkt op de plekken waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is. Uitsluiting van kinderen met een handicap in combinatie met extreme armoede is de belangrijkste reden om in een land of streek een programma te financieren.

In verband met pensionering van de huidige directeur-bestuurder is Stichting Liliane Fonds op zoek naar een inspirerende en verbindende directeur-bestuurder, die inhoud kan geven aan de doorontwikkeling van de strategische doelen van het Liliane Fonds en de maatschappelijke positie en de impact van de Stichting de komende jaren verder kan verstevigen.

DIRECTEUR-BESTUURDER

De functie

Het betreft een unieke organisatie. Intrinsieke motivatie staat voorop. De nieuwe directeur/bestuurder verbindt en werkt samen, leidt en besluit; investeert in mens- en organisatieontwikkeling en zet de doorontwikkeling van het Liliane Fonds kracht bij. Daarbij verschuift de focus van een uitvoerende rol van het Fonds naar een regisserende, coachende rol richting de partnerorganisaties, waarbij de kennis- en expertisefunctie voor de partnerorganisaties steeds belangrijker wordt.

Hij/zij zorgt voor ‘aansluiting’ tussen de strategie van het Fonds, de verschillende doelgroepen en stakeholders, waardoor profiel, herkenbaarheid en meerwaarde van het Fonds bij donateurs, donoren en opinionleaders de komende jaren verder worden versterkt. Innovatie, verbinding en samenwerking zijn sleutelbegrippen binnen het profiel. Dit vraagt allereerst om een directeur-bestuurder die analytisch en conceptueel sterk is en als ‘verkeersregelaar’ goed kan schakelen tussen beleid en uitvoering en als zodanig een gesprekspartner ‘op niveau’ is, zowel binnen als buiten het Fonds: initiërend, inspirerend en motiverend naar de professionals en vrijwilligers en verbindend en opiniërend naar de externe omgeving, relevante netwerkpartners in binnen- en buitenland en stakeholders van het Fonds.

Een inspirerende, onderbouwde visie op inclusie en participatie vraagstukken is onmisbaar. Dat geldt ook voor een heldere, zakelijke visie op de processturing binnen de werkorganisatie. Hij/zij heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt over een transparante stijl van waarden gedreven leiderschap; weet de kwaliteiten van de professionals optimaal te benutten en hen te committeren aan veranderingen die de rol en positie van het Fonds als een innovatieve maatschappelijke onderneming de komende jaren verder verstevigen en inhoud geven. Een persoon met charisma en gezag; naar buiten toe hét boegbeeld van het Fonds; naar binnen toe aanjager van een nieuwe rolinvulling, nieuwe vormen van interdisciplinair en projectmatig werken, onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling, maar ook van de zoektocht naar zakelijkheid, nieuwe verdienmodellen en versterking/verbreding van de basis qua inkomsten. U ziet het toekomstbestendig maken van het Liliane Fonds als een belangrijk onderdeel van uw opdracht. U bent een inspirator en boegbeeld voor de organisatie en stuurt teams aan zonder het ‘heft’ in eigen handen te nemen. U participeert in verschillende (inter)nationale netwerken en zorgt voor een goede samenwerking met de ketenpartners en relevante stakeholders.

Functie-eisen

  • Afgeronde academische opleiding.
  • Ruime, integrale / eindverantwoordelijke ervaring in leidinggeven aan professionals en ondersteunende staf; brede integrale portefeuille, waaronder nadrukkelijk ervaring met het primair proces (projecten, programma’s), de ‘markt’ kant en (meerdere aspecten van) bedrijfsvoering; in staat eindverantwoordelijkheid te dragen.
  • Volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en heeft kennis van mondiale ontwikkelingen en verhoudingen.
  • Ervaring met organisaties in verandering en een bewezen staat van dienst bij de implementatie van verandertrajecten.
  • Bekend met processen en structuren voor professioneel projectmatig werken; ervaring met werken in een resultaatgerichte, flexibele organisatiecultuur met oog voor kwaliteit, projectdiscipline en focus op transparantie en het afleggen van verantwoording.
  • Strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling.
  • Het vermogen bewegingen en ontwikkelingen in het politieke en maatschappelijke veld snel te scannen en te beoordelen op consequenties voor het Liliane Fonds; beschikt over een relevant politiek, bestuurlijk (donor)netwerk.
  • Advies- en onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en diplomatie om procesmatig en resultaatgericht de ontwikkeling en implementatie van beleid te realiseren in politiek getinte en complexe omgeving; beschikt over interculturele sensitiviteit.
  • Vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren, onder andere door een adequate en tijdige informatievoorziening, open communicatie en dialoog met de Raad van Toezicht.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van
Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.lilianefonds.nl.