Bijzonder Hoogleraar “Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context”

Het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden nodigt geïnteresseerde kandidaten te reflecteren op de vacature van Bijzonder Hoogleraar “Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context” (0.2 fte).

19 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Begijnhof, Leiden, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
7 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Het SiOO heeft de bijzondere leerstoel aan de Universiteit Leiden gevestigd voor een periode van vijf jaar. Het SiOO is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt in veranderings- en organisatieprocessen. Het SiOO is in 1958 opgericht door acht Nederlandse universiteiten. Dat gebeurde mede op initiatief van de organisatieadvieswereld. Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is het SiOO een platform dat het relatief jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt ontwikkelen.
Met het vestigen van de Bijzondere Leerstoel “Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context” wil SiOO wetenschappelijk verantwoorde theorievorming op het terrein van organisatiegedrag en veranderkunde bevorderen. Het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden wil met deze Bijzondere Leerstoel verder vorm geven aan haar streven naar fundamentele wetenschap met praktische relevantie.

Van de leerstoelhouder wordt verwacht dat hij/zij de volgende taken verricht:

  • Het doen (verrichten) van onderzoek en het (mede) verzorgen van publicaties en voordrachten op het terrein van de leerstoel;
  • Het jaarlijks verzorgen van een collegereeks en/of het organiseren en begeleiden van een academische werkplaats “action research in organisations” voor studenten Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden;
  • Een bijdrage leveren aan door SiOO te organiseren masterclasses op het terrein van de leerstoel, gericht op kennisverspreiding en, waar mogelijk, implementatie daarvan in de organisatiepraktijk.

Functie-eisen

  • Succesvolle kandidaten voldoen aan de criteria voor benoeming van hoogleraren, zoals die gelden aan de Universiteit Leiden, in het bijzonder het Instituut Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen;
  • Afgeronde promotie in de organisatiepsychologie of vergelijkbare discipline;
  • Gedegen ervaring met kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit (a) publicaties in internationaal gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften, (b) actieve deelname (bijv. door lezingen) aan internationale academische en professionele netwerken op het terrein van de sociale en organisatiepsychologie; (c) succesvolle projectaanvragen in 2e en 3e geldstroom en (d) ervaring met het begeleiden van promovendi in de sociale en organisatiepsychologie;
  • Uitstekende referenties met betrekking tot (post-)academisch onderwijs op het gebied van de sociale- en organisatiepsychologie, inclusief de begeleiding van afstudeerders in het vakgebied;
  • Een sterke betrokkenheid bij de organisatie (advies)praktijk, blijkend uit (a) populariserende publicaties en activiteiten; (b) bekwaamheid in het bewerkstelligen en bevorderen van uitwisseling tussen wetenschappers en leidinggevenden bij overheid en bedrijfsleven; en (c) ervaring met de organiatiepraktijk, met name op het gebied van organisatieverandering, de relatie tussen medewerkers onderling en met de organisatie als geheel, blijkend onder andere uit betrokkenheid bij organisatieadvies en begeleiding van (verander)processen in de organisatiepraktijk.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een onbezoldigde leerstoel voor 1 dag per week. Er is een passende onkosten­vergoeding beschikbaar, alsook toegang tot uitmuntende bibliotheek-, reken- en laboratorium­facili­teiten. De aanstelling is voor de duur van ten hoogste vijf jaar.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graaag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Additionele informatie

Nadere informatie over het SiOO kan verkregen bij prof. dr. Ard-Pieter de Man, directeur SiOO, e-mail ArdPieterdeMan@sioo.nl. Nadere informatie over het Instituut Psychologie en de inbedding van de leerstoel binnen het lopende onderwijs en onderzoeksprogramma kan worden verkregen bij de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, prof. dr. Carsten K.W. De Dreu, Wetenschappelijk Directeur Psychologie, e-mail c.k.w.de.dreu@fsw.leidenuniv.nl. Voor procedurele informatie kunt u contact opnemen met mr. Christiaan van de Griend, e-mail c.j.j.van.de.griend@fsw.leidenuniv.nl.

Bedrijfsomschrijving

Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet.

Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities. Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door studenten, wetenschappers, en medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.

Faculteit der Sociale Wetenschappen

De Bijzondere Leerstoel wordt gevestigd binnen de sectie Sociale en Organisatiepsychologie van het Instituut Psychologie. De leerstoelhouder wordt aangemoedigd cross-disciplinaire werkverbanden met onderzoekers in andere onderdelen van de Universiteit Leiden aan te gaan.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature